verilerin dağılımı, w ne demek?

  1. Bir veri takımında en küçük değer ile en büyük değeri arasındaki fark.

verilerin biriktirilmesi

  1. Ölçme ile bulunabilen sonsuz sayıdaki değerden oluşan aynı zamanda veriler evreni olarak da bilinen teorik bir küme.

verilerin çözümlenmesi

  1. Gözlem sonuçları ya da verilerden bilgi çıkarma amacıyla başvurulan ve gözlemleri bir sıklık dağılımı içinde düzenleyerek ortaç eğilim, yayılma ve biçimlenmenin ölçülmesine dayanan işlem.
  2. (en)Analysis of data.

w

  1. Triptofan.
  2. Watt.
  3. Viyozin.
  4. Tugsten veya wolfram olarak adlandırılan elementin sembolü. (II)
  5. (en)WINS manager snap-in wizard.
  6. İngilizce alfabenin 23'üncü harfi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

verilerin biriktirilmesiverilerin çözümlenmesiverilerin işlenmesiverilerin sunulmasıverileri alırken kullanverileri ıçerverilerverilerden bilinmeyene ulaşmakverileverile belgesiverile emriverilecek cevabı belirleyen soruverilen avanslarverildidağılımdağılım çizgesidağılım değişmezidağılım eğrisidağılım fazı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın