verbal agreement ne demek?

 1. Sözlü anlaşma
 2. Yazılı bir belge olmadan yapılan anlaşma

sözlü

 1. Sözle, konuşma biçiminde yapılan, ağızdan, şifahi, yazılı karşıtı.
 2. Herhangi bir konu ile ilgili olarak biri ile sözleşmesi bulunan.
 3. Evlenmek için birbirine söz vermiş olan (kimse), yavuklu.
 4. (en)Verbal.
 5. (en)Oral.
 6. (en)Nuncupative.
 7. (en)Parol.
 8. (en)Verbatim.
 9. (en)Viva.
 10. (en)Viva voce.

verbal

 1. Sözcük ya da konuşmaya ait olan
 2. Söze ait
 3. Sözlü, şifahi
 4. Kelimesi kelimesine
 5. Aynen, harfiyen

verbal abuse

 1. Bir kimseye uygunsuz konuşarak kötü davranmak
 2. Sözlü sataşma

agreement

 1. Anlaşma
 2. Kontrat
 3. Sözleşme
 4. Uyma aynı fikirde olma, kabul etme, razı olma
 5. Uzlaşma
 6. Uyuşma
 7. Muvafakat, ittifak, karar
 8. Mukavele, itilâf
 9. Mukavelename, bağıt
 10. Antlaşma, pakt

Türetilmiş Kelimeler (bis)

verbalverbal abuseverbal appealverbal attackverbal clauseverbal contractverbal definitionverbal groupverbal injuryverbal itemverba fortius accipiuntur contra proferentemverbageverbverb analysisverb conjugationverb fiilverb of hasteagreementagreement memorandumagreement of commercial mortgageagreement on the european economic areaagreement on the gaza strip and the jericho areaagreement to sellagreement typeagreeagree onagree stronglyagree to differagree together
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın