çalışmak ne demek?

 1. Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak.

  Aldırma sen hemen çalış ki biraz / Çalışan ilerler, yerinde kalmaz

  Enis Behiç Koryürek
 2. Herhangi bir iş üzerinde olmak.
 3. İşi veya görevi olmak, bulunmak

  Kışları onun mandırasında çalışıyor.

  H. Taner

  İnşaatlarda çalışan işçiler birer ikişer inşaatların kapılarından geri dönüp geldiler.

  Latife Tekin
 4. Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak.
 5. Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak

  Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim.

  R. H. Karay
 6. Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek

  Dar ve sapa yollardan hızla yürümeye çalışıyorduk.

  A. H. Tanpınar
 7. (en)Aim, aim at.
 8. (en)Work.
 9. (en)Catch.
 10. (en)Study.
 11. (en)Fire.
 12. (en)Operate.
 13. (en)Function.
 14. (en)Try.
 15. (en)Endeavor.
 16. (en)Endeavour.
 17. (en)Labor.
 18. (en)Labour.
 19. (en)Practise.
 20. (en)Practice.
 21. (en)Serve.
 22. (en)Start up.
 23. (en)Struggle.
 24. (en)Attempt.
 25. (en)Start.
 26. (en)Strive.
 27. (en)To study.
 28. (en)To work.
 29. (en)To strive.
 30. (en)To try.
 31. (en)To run.
 32. (en)To operate.
 33. (en)Belabour.
 34. (en)To have a go at sth.
 35. (en)Keep at sth.
 36. (en)Toil.
 37. (en)Run.

çalışmakta

 1. (en)On.

çalışma

 1. Çalışmak işi, emek, say
 2. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması.
 3. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi.
 4. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün.
 5. Emekçinin düşünsel veya bedensel gücünü bir mal veya hizmet üretim sürecinde kullanması. krş. emek
 6. Belirli bir düzenin belirli bir güçle işletilmesine dayanan araçlarda, bu düzenin devinime geçmesi.
 7. Bünyesindeki suyun azalması ya da çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi.
 8. Bk. çalışma
 9. Çalışmanın yapısı, yapılan ölçümlerin seçimi ve onların sıklıkları d
 10. Oyuncuların ayaktopu oyununda gerekli olan kıvamı elde etmek ve korumak için gövdeleriyle ya da topla yaptıkları devinimler.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

çalışmaktaçalışmaçalışma akımıçalışma alanıçalışma alışkanlığıçalışma artık çalışma tüzüğüçalışçalışa çalışa gidermekçalışabilirlikçalışabilirlik süresiçalışacak duruma getirmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın