v e day ne demek?

 1. Zafer günü

zafer

 1. Savaşta kazanılan başarı
 2. Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, utku.
 3. Bir yarışma veya uğraşıda çaba harcayarak elde edilen başarı.
 4. l. amaca ulaşma, basan. 2. düşmanı yenme, üstün gelme, utku.
 5. Amaca ulaşma, başarı.
 6. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku.
 7. (en)Triumphal.
 8. (en)Conquest.
 9. (en)Triumph.
 10. (en)Victory.

v

 1. Vanadyum.
 2. Volt.
 3. Hacim birimi.
 4. Valin.
 5. Reaksiyon hızı.
 6. Bk. veri iletişim donanımı
 7. Verb, versus, vide, volt, volume, von.
 8. Vanadium, velocity, volt.

v 8 motoru

 1. iki eğik düzlem üstünde dörtlü sıra yapısında olup, v şeklinde olan motorlara v-8 motoru denir.

e

 1. Aynştaynyum elementinin simgesi.
 2. (e:) Başına getirildiği cümledeki kavrama göre çeşitli tonlar alarak birtakım duygular anlatan bir söz.
 3. (e:) Soru vurgusuyla şaşma ve merak anlatan bir söz.
 4. (e:) Ardından gelecek söz ve davranışları öğrenmek amacıyla soru kavramı taşıyan, bir beklentiyi içeren bir seslenme sözü.
 5. "Öyle ise, öyle olunca, mademki öyle" anlamlarında bir söz.
 6. Müzik edebiyatında ve dizgelerde Mİ notasını ifade eden harf.
 7. Bk. ektoplâzmik yüz
 8. Enzim.
 9. Glutamik asit.
 10. Enerji.

day

 1. Gün, gündüz; dönem, zaman
 2. Gündüz
 3. Gün
 4. Zaman, devir

Türetilmiş Kelimeler (bis)

vv 8 motoruv bantıv cetveliv dalgasıv dayv faktörüv interfacev j dayv kalıpababaaba güreşiabacıabacılıkee 6 banyoe 6 prosese ağe boate booke boyutlu sayfae boyutue cetvelie commerce
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın