v 8 motoru ne demek?

 1. iki eğik düzlem üstünde dörtlü sıra yapısında olup, v şeklinde olan motorlara v-8 motoru denir.

v

 1. V, İngiliz alfabesinin yirmi ikinci harfi
 2. Vanadyum.
 3. Volt.
 4. Hacim birimi.
 5. Valin.
 6. Reaksiyon hızı.
 7. Bk. veri iletişim donanımı
 8. Verb, versus, vide, volt, volume, von.
 9. Vanadium, velocity, volt.

v bantı

 1. Bk. v kayışı

8

 1. Kraniotabes

motor

 1. Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren düzenek
 2. Akaryakıtla işleyen deniz aracı
 3. Motosiklet.
 4. Başka tür erkeyi işleyim erkesine çeviren işlerge.
 5. Başka tür erkeyi işleyim erkesine çeviren işlerge. , Krafmaschine
 6. Çeşitli biçimlerdeki erkeyi mekanik erkeye çeviren aygıt. (Daha çok elektrikmotoru anlamına kullanılır).
 7. Akaryakıtla işleyen basit balıkçı teknesi.
 8. (en)Engine.
 9. (en)Type of internal- combustion engine in which the air drawn in by the suction stroke is so highly compressed that the heat generated ignites the fuel , the fuel being automatically sprayed into the cylinder under pressure.
 10. (en)The Diesel engine has a very high thermal efficiency.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

vv bantıv cetveliv dalgasıv dayv e dayv faktörüv interfacev j dayv kalıpababaaba güreşiabacıabacılık88 mmlik alıcı8 mmlik film8 mmlik gösterici8 mmlik kamera8 mmlik projeksiyon makinesi819 lines819 satır875 mmlik film
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın