v j day ne demek?

 1. Eylül, İkinci Dünya Savaşında Birleşmiş Milletlerin Japonya'da zafer günü.

v

 1. Vanadyum.
 2. Volt.
 3. Hacim birimi.
 4. Valin.
 5. Reaksiyon hızı.
 6. Bk. veri iletişim donanımı
 7. Verb, versus, vide, volt, volume, von.
 8. Vanadium, velocity, volt.

v 8 motoru

 1. iki eğik düzlem üstünde dörtlü sıra yapısında olup, v şeklinde olan motorlara v-8 motoru denir.

j

 1. Joule.
 2. İngiliz alfabesinin onuncu harfi

day

 1. Gün, gündüz; dönem, zaman
 2. Gündüz
 3. Gün
 4. Zaman, devir

Türetilmiş Kelimeler (bis)

vv 8 motoruv bantıv cetveliv dalgasıv dayv e dayv faktörüv interfacev kalıpababaaba güreşiabacıabacılıkjj antennaj biçimli dağılımj boxj curvej dalgasıj eğrisij eğrisi etkisij münhanisij noktası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın