uzay algısı ne demek?

 1. Gözleyenin, belirli bir nesnenin yön, büyüklük, biçim, uzaklık gibi özellikleri üzerine, duyu örgenleri yoluyle edindiği algı.

uzay açı katı açı

 1. Uzaydaki bir yüzey parçasının ya da bir cismin gökyüzü üzerindeki izdüşümünün kenar noktalarını gözlemciye birleştiren doğruların oluşturduğu koniye benzer yüzey içinde kalan uzay parçası.
 2. (en)Solid angle.
 3. (fr)Angle solide

uzay adamı

 1. Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot.
 2. (en)Cosmonaut.
 3. (en)Spaceman.

algı

 1. Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.
 2. Kazanç, alacak.
 3. Rüşvet.
 4. Vergi.
 5. Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık.
 6. Belleğin katkıları ve bir duyusal izlenimle ortaya çıkan, karmaşık, nesnel bilinç içeriği. Özellikle görsel algılar, dışımızdaki varlığın, şeylerin, nesnelerin biçim ve durumları konusundaki betimlemelerimizin yapısına girer.
 7. Psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi
 8. Anlayış, kavrayış.
 9. (İdrak) İnsanın kendi varlığından veya çevresinden aldığı uyarımların, zihinde yorumlanması, manalandırılması. Doğru idrak gibi yanlış idrak da olabilir. Yanlış idrak göz yanılması yahut olmıyan bir şeyi görmek şeklinde olabilir. Dünyayı, idrak sayesinde tanıyoruz. Bir idrakte hem afaki (objektif, nesnel), hem enfüsi (sübjektif, öznel) unsurlar bulunur. Bu sebeple idrak, gerçeğin bizzat kendisi değil, gerçeğin bir yorumudur.
 10. (en)Sense.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uzay açı katı açıuzay adamıuzay adamlığıuzay aracıuzay aracı mürettebatıuzayuzay araştırmasıuzay biyolojisiuzay boşluğuuzay çağıuzauza devimuza duyumuzadevimuzadıkça uzamakalgısalalgısal bütünlükalgısal devimsel öğrenmealgısal kurgualgısal öğrenmealgıalgı alanıalgı bıçağıalgı bozukluğualgı dayanağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın