uygar din ne demek?

 1. Uygar toplumlarda, kutsal kitapların ilkeleri uyarınca uygulanan din türlerinden her biri. bk. din. krş. halk dini, ilkel din.
 2. (en)Civilized religion.
 3. (fr)Religion civilisée

uygar çag

 1. (en)Modern times

uygar toplum

 1. Halkla aydın kesiminin birbirlerine yaptıkları olumlu etkilerin sonunda uygarlık düzeyine erişmiş toplum, bk. uygarlık, halk. krş. ilkel toplum.
 2. (en)Civilized society.
 3. (fr)Société civilisée

din

 1. Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet
 2. C.G.S. sisteminde 1 g'lık bir kütlenin hızını saniyede 1 cm artıran güç birimi: Bir nevton 105 din'e eşittir.
 3. Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen
 4. İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü.
 5. Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası.
 6. İlmek.
 7. 1. (Sözlük anlamı) "Gerek ödül gerekse ceza şeklindeki karşılık" anlamında olup, tabi (uyan) ile kudret sahibi metbu (uyulan) arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2. (İslami anlayışa göre) Kişinin yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesi ve bu amacı belirli bir disiplin içinde gerçekleştirebilmesi için kendisine yol gösteren kurallar bütünü. 3. Akıl sahiplerini kendi istek ve iradeleriyle hayra ve mutluluğa yönlendiren kurum, insanın kendi seçimine dayalı eylemlerini düzenleyen ilahi kanun.
 8. Görünen, görünmeyen doğaüstü güç, nesne ya da varlığa inanma nedeniyle doğmuş olan ve bireylerin gerek birbirleriyle, gerek çevreleriyle ilişkilerini birtakım kutsal uygulama ve davranışlarla düzenleyen, sağlayan evrensel olgu. bk. ilkel din, halk dini, arınma, kurban, sakınma, krş. büyü, tören, kutyasak, muska.
 9. Ceza, ivaz.
 10. (en)Loud, confused, harsh noise; a loud, continuous, rattling or clanging sound; clamor; roar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

uygar çaguygar toplumuygar uluslaruygaruygaralpuygarcauygarlaşmauygarlaşmakuygarlaştıruygarlaştırıcıuygandindin adamıdin adamı cüppesidin adamlığıdin aleyhtarlığıdin ayrımı gözetmeyendin bilgisidin birliğidin değiştiren kimsedin değiştirmedidi tor s iyondiadia filmdia gösterili konferans
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın