din ne demek?

 1. Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet
 2. C.G.S. sisteminde 1 g'lık bir kütlenin hızını saniyede 1 cm artıran güç birimi: Bir nevton 105 din'e eşittir.
 3. Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen

  Yazık ki bu sanat ve din bahsinde bana arkadaşlık edecek kültürde değil.

  R. H. Karay
 4. İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü.
 5. Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası.
 6. İlmek.
 7. 1. (Sözlük anlamı) "Gerek ödül gerekse ceza şeklindeki karşılık" anlamında olup, tabi (uyan) ile kudret sahibi metbu (uyulan) arasındaki ilişkiyi ifade eder. 2. (İslami anlayışa göre) Kişinin yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesi ve bu amacı belirli bir disiplin içinde gerçekleştirebilmesi için kendisine yol gösteren kurallar bütünü. 3. Akıl sahiplerini kendi istek ve iradeleriyle hayra ve mutluluğa yönlendiren kurum, insanın kendi seçimine dayalı eylemlerini düzenleyen ilahi kanun.
 8. Görünen, görünmeyen doğaüstü güç, nesne ya da varlığa inanma nedeniyle doğmuş olan ve bireylerin gerek birbirleriyle, gerek çevreleriyle ilişkilerini birtakım kutsal uygulama ve davranışlarla düzenleyen, sağlayan evrensel olgu. bk. ilkel din, halk dini, arınma, kurban, sakınma, krş. büyü, tören, kutyasak, muska.
 9. Ceza, ivaz.
 10. (en)Loud, confused, harsh noise; a loud, continuous, rattling or clanging sound; clamor; roar.
 11. (en)To strike with confused or clanging sound; to stun with loud and continued noise; to harass with clamor; as, to din the ears with cries.
 12. (en)To utter with a din; to repeat noisily; to ding.
 13. (en)The initials stand for German Industrial Standard and in car audio can be used to describe a standard dash opening for a deck or a multi-pin connector used in lieu of a RCA connector.
 14. (en)Plug and socket connector consisting of a circular pattern of pins in a metal sleeve This type of connector is commonly seen on keyboards.
 15. (en)Multi-wire cable with DIN connectors at both ends Usually has 5 or 6 inner wires Different diameter and configuration from maker to maker Pictures of DIN connectors or, more details about DIN Cable.
 16. (en)Deutsche Industrial Norm German industrial standardization for radio dimensions, approximately 7 inches wide by 2 inches high.
 17. (en)Deutsche Industrie Normenausschussan; association that sets standards for the electronics industry.
 18. (en)Set of German standards recognized throughout the world The 1/8 DIN standard for panel meters specifies an outer bezel dimension of 96 x 48 mm and a panel cutout of 92 x 45 mm.
 19. (en)Deutsches Institut fur Normung A type of connector defined by the German Standards Institute Generally used to connect peripherals such as mice, modems, and keyboards to computing devices The DIN connector found on 1x0-series Newtons and the eMate is a DIN-8 connector, so called because it has eight pins See also Mini-DIN Source: TE.
 20. (en)An acronym for Deutsche Industrie Normung , DIN is a German organization that establishes standards for industry One common place you'll encounter DIN standards in America is with circular multi-pin plugs, like those found on the ends of MIDI cables Other DIN standards exist, including noise specs, rack measurements, signal EQ standards and more It is important to note that they do not necessarily match up with the corresponding American standards.
 21. (en)Deutsche Industrie Norm The german system of rating film sensitivity to light.
 22. (en)Deutche Industrie-Norm: German industry standard.
 23. (en)Standards Institution of the Federal Republic of Germany.
 24. (en)Deutsche Industrie Norm.
 25. (en)Deutsches Institut fur Normung.
 26. (en)This is an acronym used for the Deutsches Institut fur Normung.
 27. (en)The German Institute for Standardization This institute establishes standards for testing and classifying air filters.
 28. (en)Document Identification Number DOJ: Department of Justice.
 29. (en)Numerical rating used in Europe to describe the sensitivity of film to light The DIN rating increases by 3 as the sensitivity of the film doubles See film speed.
 30. (en)Yesterday.
 31. (en)Faith.
 32. (en)To sound with a din; a ding.
 33. (en)Dyne.
 34. (en)Instill by constant repetition; 'he dinned the lessons into his students' To render dim, obscure, or dark; to make less bright or distinct; to take away the luster of; to darken; to dull; to obscure; to eclipse.
 35. (en)Belief.
 36. (en)Equal opportunity.
 37. (en)Ethnic group.
 38. (en)Persuasion.
 39. (en)Proselyte.
 40. (en)Religion.
 41. (al)Religion
 42. (fr)Religion
 43. (ned, ning) gürültü, patırtı, şamata
 44. Gürültü ile söylemek, tekrar tekrar söylemek
 45. Gürültü etmek
 46. Deutsche Industrienor men Alman Sanayi Standartları
 47. Filmin ışığa karşı hassasiyet ölçüsü.
 48. Gürültü etmek, kafasını şişirmek (Argo) gürlemek; tekrar tekrar söylemek, söyleyip durmak; çınlamak; yankılanmak

din adamı

 1. Mesleği dinle ilgili işler olan görevli.
 2. (en)Ecclesiastic.

din adamı cüppesi

 1. (en)Canonicals

Türetilmiş Kelimeler (bis)

din adamıdin adamı cüppesidin adamlığıdin aleyhtarlığıdin ayrımı gözetmeyendin bilgisidin birliğidin değiştiren kimsedin değiştirmedin değiştirmekdidi tor s iyondiadia filmdia gösterili konferans
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın