söz altında kalmamak ne demek?

 1. Kendine dokunan sözün karşılığını vermek.
 2. Kendisini inciten, itham eden veya rahatsız bir duruma düşüren söze gereken karşılığı verip durumu düzeltmek

  Oğlunu savunmasını bilir, hiçbir sözün altında kalmazdı.

  H. Topuz
 3. (en)To be quick to retort.

söz

 1. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil
 2. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük.
 3. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi
 4. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti.
 5. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme.
 6. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte.
 7. (en)Wordy.
 8. (en)Word.
 9. (en)Saying.
 10. (en)Expression.

söz açmak

 1. Bir konu üzerine konuşmaya başlamak, laf açmak.
 2. (en)Open up.

altında

 1. Sahnenin seyirciye yakın kesimi. bk. sahne aşağısı.
 2. Yüksek bir yerden geniş bir alanı görür durumda.
 3. (en)Under.
 4. (en)Down.
 5. (en)Beneath.
 6. (en)Underneath.
 7. (en)Down below.
 8. (en)Below smb.
 9. (en)Neath.
 10. (en)Hypo.

kalmamak

 1. (en)Not to remain

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sözsöz açmaksöz akımısöz almaksöz anlamaksöz anlamazsöz anlatmaksöz anlayan beri gelsinsöz aramızdasöz arasındasöbesöbe penceresöbeksöbüksöbüktekinaltındaaltında ezilmekaltında imza bulunanaltında kalmakaltında kalmamakaltında olmakaltında toplanmakaltında yatanaltında yatan nedenaltında yatmakaltınaltın adamaltın adı pul oldu, kız adı dul oldualtın adını bakır etmekaltın ağacı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın