tuzu olmak ne demek?

 1. Katkısı olmak.

tuzu kuru

 1. Bir işten zarar görmeyen, kazancı yolunda olan (kimse).
 2. (en)Well to do.

tuzu uzatır mısınız

 1. (en)Would you please pass the salt.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tuzu kurutuzu uzatır mısınıztuzumsutuzuntuzunu çıkarmaktuzunu gidertuzunu giderme desalinationtuztuz atmatuz ayırma kabıtuz bakısıtuz banyosuolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın