total outlay ne demek?

 1. Genel gider

genel

 1. Bkz. non spesifik
 2. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.
 3. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan
 4. Bir genelleme sonucunda elde edilen.
 5. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.
 6. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne).
 7. Cinsle, türle ilgili olan; bir türün, bir cinsin bütün nesnelerini içinde toplayan; bir nesne sınıfının bütün nesnelerini toplayan.
 8. Azlık, çokluk ya da bütünlüğü belirlemeden bir sınıfta birçok bireylere (ya da her biri bölünmez bir bütün kuran bir çok öbeklere) uygun düşen.
 9. Bir sınıfın bireylerinin büyük bir bölümüne uygun düşen. "Genellikle", "genel olarak" deyimleri günlük dilde de bu anlamda kullanılır. Genellikle dendiğinde kuraldışına yer var demektir. Bu anlamda genel hem tümele hem kuraldışına karşıttır.
 10. Bk. evrensel

total opex

 1. Toplam işletme gideri

total organic carbon

 1. Toc

outlay

 1. Avans olarak harcanan para
 2. Masraf, giderler
 3. Harcama
 4. Bir organın yüzeyine yapılan aşı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

total opextotal organic carbontotal abstainertotal abundancetotal acid numbertotal acidtytotal allocation unitstotaltotal ammonia nitrogentotal amounttotal asitliktotal assimilationtottot upoutlayoutlay costoutlandoutlanderoutlandishoutlandishlyoutlandishnessoutout and aboutout and awayout and homeout and out
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın