toplulukla dua usulli ne demek?

 1. (en)Liturgy

liturgy

 1. Toplulukla dua usulli
 2. Kilise ayinleri kitabı
 3. Ekmek ve şarap takdisi ayini, Aşai Rabbani, komünyon.
 4. Komünyon, aşai rabbani, cemaat ile okunan dua

toplulukla iş uyuşmazlığı

 1. Yürürlükte bulunan iş koşullarının tümü ya da biri, bir bölümü ve bunların uygulama biçim ve yöntemleri üzerinde bir işçi sendikası ya da örgütlenmemiş işçiler ile işveren arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar.
 2. (en)Collective dispute.
 3. (fr)Contestation collective

topluluklar

 1. (en)Communities

dua

 1. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin
 2. Yakarış.
 3. Kişinin Allah'ın yüce kudreti karşısında aczinin bilincine varıp engin bir sevgi ve saygı içinde O'na yalvarması, O'ndan yardım dilemesi.
 4. Bk. dinsel dilek
 5. Bk. doku uyuşurluk antijenleri
 6. Bk. yakarı
 7. Allah'a (C.C.) karşı rağbet, niyaz, yalvarış, tazarru.
 8. (en)Prayer.
 9. (en)Disaster Unemployment Assistance - Section 407 of the Disaster Relief Act of 1974 created a program for the payment of unemployment assistance to individuals whose unemployment is the direct result of a major disaster as declared by the President of the United States.
 10. (en)Disaster Unemployment Assistance - Section 407 of the Disaster Relief Act of 1974 created a program for the payment of unemployment assistance to unemployed individuals whose unemployment is the direct result of a major disaster as declared by the President of the United States.

usul

 1. Kökler, asıllar.
 2. Bir kimsenin ana, baba, dede ve nineleri.
 3. Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol, tutulan yol, yöntem, tarz
 4. Bilimde belli bir sonuca erişmek için, belli ilke ve kurallara göre izlenen yol, metot.
 5. Yol, yöntem
 6. Bir yasama veya idare işleminin hazırlanması, yapılması veya yürürlüğe konması sırasında uyulması gereken hükümler ve izlenecek yollar.
 7. Klasik Türk müziğinde tempo
 8. Alçak sesle
 9. Yavaş.
 10. 1) asıllar, kökler (karş. fürû'). 2) süreç (Prozess, Verfahren, procédure).

Türetilmiş Kelimeler (bis)

toplulukla iş uyuşmazlığıtopluluklartopluluktopluluk adıtopluluk ağıtopluluk communitytopluluk çekimitopluluğu sevenduadua cümleleridua edendua ederek yakarmakdua edilecek ölülerin listesidua edilen şeydua etmedua etmekdua etmeyendua ile defetmedu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın