titrasyon ne demek?

 1. Eş değerleme
 2. Çözelti içindeki bir maddenin derişimini bulmak için, onunla tepkime verebilen derişimi bilinen bir çözeltiden belirli hacimlerde ekleyip, tepkimenin bitim noktasını çözeltinin bazı özelliklerindeki (renk degişimi, çökme, iletkenlik v.b) değişimi gözleyerek gerçekleştirilen bir analiz yöntemi.
 3. Konsantrasyonu bilinen bir çözeltiyle bilinmeyen bir çözeltinin eşdeğerlik noktasına kadar karışımını sağlayarak harcanan standart çözelti miktarından konsantrasyonu bilinmeyen çözeltinin konsantrasyonunun bulunması yöntemi.
 4. Belirli bir miktar örnekteki etkenin sayısını belirlemek için gerçekleştirilen deney.
 5. Bir solüsyonun belli bir ölçüye göre ayarlanması.
 6. (en)Titration.
 7. (en)Titration, standardization.
 8. (fr)Titrage

 1. Bkz. döleşi
 2. Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
 3. Karı kocadan her biri, hayat arkadaşı, refik, refika
 4. Birlikte yaşayan dişi ve erkek hayvandan her biri.
 5. İkişer kişilik gruplarla oynanan oyunlarda, ortak oynayan iki kişiden her birinin öbürüne göre durumu, partner.
 6. Kuma, ortak.
 7. Arkadaş.
 8. Etene.
 9. Dölütle dölyatağını birbirine birleştiren, doğum sırasında çocuktan sonra çıkan; halk arasında çocuklaeş tutulan, bu nedenle çocuğun yazgısını, karakterini, gelecekteki işini etkileyeceği inancıyla birtakım geleneksel ve büyüsel işlemlerden geçirilen zar.
 10. (en)Equal.

titrasyon asiditesi

 1. Asitlik değeri.
 2. (en)Titration acidity.

titrasyon eğrisi

 1. Titrasyonda, eklenen çözelti hacmine karşı çözelti pH'sının grafiği;
 2. Bir asit- baz titrasyonunda pH'nın nasıl değiştiğini gösteren ve titrasyonun eşdeğerlik noktasını (dönüm noktası) saptamakta kullanılan eğri.
 3. Bir asidin titrasyonu esnasında eklenen eşit miktardaki baza karşılık gelen pH değişim eğrisi.
 4. Bir asidin titrasyonu sırasında eklenen eşit miktardaki baza karşılık gelen pH eğrisi.
 5. (en)Titration curve.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

titrasyon asiditesititrasyon eğrisititrasyon hatasıtitrajtitrant
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın