titrasyon asiditesi ne demek?

 1. Asitlik değeri.
 2. (en)Titration acidity.

asitlik

 1. Bir cismin asit özelliği.
 2. Ph değeri 7.0
 3. (en)Acidity.

titrasyon

 1. Eş değerleme
 2. Çözelti içindeki bir maddenin derişimini bulmak için, onunla tepkime verebilen derişimi bilinen bir çözeltiden belirli hacimlerde ekleyip, tepkimenin bitim noktasını çözeltinin bazı özelliklerindeki (renk degişimi, çökme, iletkenlik v.b) değişimi gözleyerek gerçekleştirilen bir analiz yöntemi.
 3. Konsantrasyonu bilinen bir çözeltiyle bilinmeyen bir çözeltinin eşdeğerlik noktasına kadar karışımını sağlayarak harcanan standart çözelti miktarından konsantrasyonu bilinmeyen çözeltinin konsantrasyonunun bulunması yöntemi.
 4. Belirli bir miktar örnekteki etkenin sayısını belirlemek için gerçekleştirilen deney.
 5. Bir solüsyonun belli bir ölçüye göre ayarlanması.
 6. (en)Titration.
 7. (en)Titration, standardization.
 8. (fr)Titrage

titrasyon eğrisi

 1. Titrasyonda, eklenen çözelti hacmine karşı çözelti pH'sının grafiği;
 2. Bir asit- baz titrasyonunda pH'nın nasıl değiştiğini gösteren ve titrasyonun eşdeğerlik noktasını (dönüm noktası) saptamakta kullanılan eğri.
 3. Bir asidin titrasyonu esnasında eklenen eşit miktardaki baza karşılık gelen pH değişim eğrisi.
 4. Bir asidin titrasyonu sırasında eklenen eşit miktardaki baza karşılık gelen pH eğrisi.
 5. (en)Titration curve.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

titrasyontitrasyon eğrisititrasyon hatasıtitrajtitrantasiditeasidite tayiniasidic solutionasidikasidik amino asitlerasidik boyalarasidik çözelti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın