tesis etme kurum ne demek?

 1. (en)Tablishment.

tesis etme

 1. (en)Institution.

tesis etmek

 1. Kurmak, ortaya çıkarmak, oluşturmak.
 2. (en)To establish.
 3. (en)To institute.
 4. (en)Bottom.
 5. (en)Build.
 6. (en)Erect.
 7. (en)Found.
 8. (en)Establish.

etme

 1. Etmek işi.
 2. (en)Making.
 3. (en)Faction.
 4. (en)Doing.
 5. (en)Execution.
 6. (en)The action of doing sth.

kurum

 1. Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
 2. Kuruluş, müessese, tesis.
 3. Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi insanlar tarafından oluşturulan şey, müessese.
 4. Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür
 5. Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan özel veya kamu örgütü.
 6. Odun veya reçineli maddelerin tam olmayan yanmasından elde edilen, yağımsı maddeler içeren karbon siyahı
 7. Belirli düşüncelerin, davranış kalıplarının, bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu, kökü birtakım törelere dayalı toplumsal örgenleşme (örneğin: din, aile vb.).
 8. (Karm. C.) Değerli insanlar. Kıymetli ve değeri büyük kişiler.
 9. (en)Establishment.
 10. (en)Foundation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tesis etmetesis etmektesistesis edilmiştesis hisse seneditesisattesisat döşemektesisat planıtesisatçıtesisatçılıktesidtesiftesiltesimtesinetmeetme bulma dünyasıetme bulursun, inleme ölürsünetme bulursun, inleye inleye ölürsünetme eylemeetmediğini bırakmamaketmeketmek yapmaketmenetmen aygıtı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın