açı modülasyonu ne demek?

 1. (en)Angle modulation.

angle

 1. (bir cisme ait) köşe
 2. Bakış açısı
 3. For (bir şeyi) kurnazlıkla elde etmeye çalışmak.
 4. Açı
 5. Tarz, yol.
 6. Olta ile balık avlamak
 7. Köşeler yaparak dönmek, viraj almak
 8. El altından soruşturmak
 9. Ima yoluyla bir şeyi veya fikri öne sürmek
 10. Sivri köşe

açı

 1. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarı doğru arasındaki açıklık.
 2. Görüş, bakım, yön, anlayış biçimi
 3. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye.
 4. Ortak bir noktadan (köşe) çıkan iki yarıdoğrunun (kıyı) oluşturduğu uzambiçim.
 5. Ortak bir noktadan çıkan iki yarıdoğrudan birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği.
 6. Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemin oluşturduğu uzambiçim.
 7. Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemden birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği.
 8. (Bak: Zaviye)
 9. (en)Angle.
 10. (fr)Angle

açı karşı açı

 1. Genellikle, karşı karşıya konuşan iki kişiyi sırayla göstermede kullanılan ve birbirinin karşıtı iki açıdan çevrilen iki ayrı çekimin ortaya çıkardığı durum.
 2. (en)Reverse (angle), matched shot, matching shot, shooting and reverse angle, shot - reaction shot, ping-pong shot (a.).
 3. (al)Schuss - Gegenschuss, hinüberblickt -entgegensetze Einstellungen
 4. (fr)Champ - contrechamp, plans croisés

modülasyon

 1. Bir sesin yayılmasında ortaya çıkan yeğinlik, vurgu, ton değişimlerinden her biri.
 2. Bir dalganın genlik, evre ve sıklığının bir yasaya göre zaman içinde farklılaşması.
 3. Bir müzik eserinde esas tondan başka bir tona geçiş.
 4. Bk. kiplenim
 5. Hücrenin esas karakterlerini bozmadan çevre uyartıları ile meydana gelen değişme.
 6. Bazı ikinci uyartılar (modülâtor) tarafından bir hücreye verilen bir işaretin ya da cevabın gücünde değişiklik meydana getirilmesi.
 7. (en)Modulation.
 8. (al)Modulation
 9. (fr)Modulation
 10. (la)Modulatus: ölçülmüş

Türetilmiş Kelimeler (bis)

açıaçı karşı açıaçı çekimiaçı fonksiyonuaçı freze bıçağıaçı gerginliğiaçı katsayısıaçı koruyan dönüşümaçı ölçümaçı taramaaç acınaaç açaç aç ile yatınca arada dilenci doğaraç açık kalmakmodülasyonmodülasyon hızımodülatormodülatörmodülmodül eklemodül gibi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın