karşı açı ne demek?

 1. Bir önceki çekimdeki alıcı açısıyla 180°lik karşıtlık gösteren açı.
 2. (en)Reverse angle.
 3. (al)Gegeneinstellung, Gegenschuss, Achsensprung
 4. (fr)Contre champ> angle opposé

karşı açı çekimi

 1. Karşı açılı çekim.
 2. (en)Reverse angle shot, reverse shot.
 3. (al)Gegeneinstdlung, Gegenschuss
 4. (fr)Plan contre champ

karşı ağırlık

 1. (en)Counterpoise, counterweight.

açı

 1. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarı doğru arasındaki açıklık.
 2. Görüş, bakım, yön, anlayış biçimi
 3. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye.
 4. Ortak bir noktadan (köşe) çıkan iki yarıdoğrunun (kıyı) oluşturduğu uzambiçim.
 5. Ortak bir noktadan çıkan iki yarıdoğrudan birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği.
 6. Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemin oluşturduğu uzambiçim.
 7. Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemden birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği.
 8. (Bak: Zaviye)
 9. (en)Angle.
 10. (fr)Angle

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karşı açı çekimikarşı ağırlıkkarşı akımkarşı akımlı dağılım kromatografisikarşı akınkarşıkarşı satınalım anlaşmalarıkarşı akışkarşı atakkarşı atak yapmakkarşkarşamekarkar zarar cetvelikar adamkar aktarımıkar amacı gütmeyenaçıaçı karşı açıaçı çekimiaçı fonksiyonuaçı freze bıçağıaçı gerginliğiaçı katsayısıaçı koruyan dönüşümaçı modülasyonuaçı ölçümaç acınaaç açaç aç ile yatınca arada dilenci doğaraç açık kalmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın