tecimen dalları ne demek?

 1. Tecimcilerin vergi yöntemi yasasında belirtilen temel koşullara göre. 1. ve 2. kertede tecimci olarak bölümlendirilmeleri.
 2. (en)Trader classes.
 3. (fr)Classes des marchands

tecimen

 1. Tacir, tüccar
 2. Ticaret adamı
 3. Tutumlu, idareli.
 4. Ticaretle uğraşan

tecimen görevlisi

 1. Bir tecim kuruluşunun uğraşı yeri dışındaki işlemlerini uygulamak ve kuruluş adına mal satmak, paralarını toplamak karşılığında gerekirse alındı vermek ve borç sürelerini uzatmakta kendisine yetki verilen kişi.
 2. (en)Agent of trader.
 3. (fr)Agent de commerçant

dal

 1. Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
 2. Kol, bölüm, branş.
 3. Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların bir araya gelmesiyle oluşan birlik, şube.
 4. Arka, sırt.
 5. Kol.
 6. Omuz
 7. Boyun, ense.
 8. Çıplak, yalın.
 9. Zaman belirten kelimelerin başına getirildiğinde kelimenin anlamını güçlendirir.
 10. Bk.Dalton

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tecimentecimen görevlisitecimertecimevitecimevi adıtecimtecim açığıtecim adıtecim alışverişleritecim anlaşmalarıtecictecidtecikteciltecil edilebilirdalları basmakdalları geniş ve karşılıklı olandalları kırılmışdalların bir araya gelmesiyle oluşan birlikdallarını kafese sarmakdallarını kesmekdallardallara ayrılmadallamadallamakdallandallandırıcıdallandırmadall
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın