dal ne demek?

 1. Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri

  Cılız dallar, yeşili fersiz, tırnak kadar yapraklar!

  T. Buğra
 2. Kol, bölüm, branş.
 3. Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların bir araya gelmesiyle oluşan birlik, şube.
 4. Arka, sırt.
 5. Kol.
 6. Omuz

  Belikler dalına dökülür gelir / İnce bel üstüne sal ala gözlüm.

  Halk türküsü
 7. Boyun, ense.
 8. Çıplak, yalın.
 9. Zaman belirten kelimelerin başına getirildiğinde kelimenin anlamını güçlendirir.
 10. Bk.Dalton
 11. Bitkilerin çoğunlukla yapraksız olan, sapın değişik uzunluk veya büyüklükteki küçük sap ve sürgün kısımları.
 12. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ve sınıfların bir araya gelmesiyle oluşan birlik, filum, kladus.
 13. Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri.
 14. İçmek, şirb. (Osmanlıca'da yazılışı: da'l)
 15. Ağacın ilk verdiği kol.
 16. Kur'an ve iman yolundan sapan. Dalalete giden, azan.
 17. Meyl. Eğrilik. Kuvvet.
 18. Şube.
 19. (en)Phylum.
 20. (en)Branch, cladus, phylum.
 21. (en)Branch.
 22. (en)Bough.
 23. (en)Twig.
 24. (en)Ramification.
 25. (en)Subsection.
 26. (en)Offshoot.
 27. (en)Offset.
 28. (en)Section.
 29. (en)Subdivision.
 30. (en)Split pulse, esp.
 31. (en)Of Cajanus Indicus.
 32. (en)Limb.
 33. (en)Stem.
 34. (en)Spreading.
 35. (en)Spray.
 36. (en)Switch.
 37. (en)Succursal.
 38. (en)Wattle.
 39. (en)This is the Indian term for all varieties of dried beans, split peas, and lentils There are many different varieties of dal, all of which have a specific use in Indian cooking.
 40. (en)The Poor' or 'the Meek', related to ''Ani' above and 'Ebion' below.
 41. (en)Dedicated access line An analog special-access line that runs from a caller's own equipment directly to a long distance company's switch or POP Usually provided by a local telephone company The line may go through the local telco central office, but the local telco does not switch calls on this line.
 42. (en)[From Hindi /dal/ ] diagonal, incline -- something arranged obliquely or slanted.
 43. (en)Dedicated Access Line.
 44. (en)Defended asset list; A ranked listing of facilities, forces, and national political items that require protection from attack or hostile surveillance The list is compiled from federal departments and agencies, unified and specified commands, and the armed services to ensure national security emergency preparedness functions.
 45. (en)From dail, a field The English equivalent is 'dale'.
 46. (en)Group of persons.
 47. (en)Dedicated Access Line 2 See Data Access Language.
 48. (en)Metric unit of volume or capacity equal to 10 liters.
 49. (en)From the,' 'by the.
 50. (en)Dedicated Access Line A non-switched circuit from the customer to a carrier.
 51. (en)General Data Access Library.
 52. Decaliter.

dalton

 1. Hidrojenin atomik kütle birimi ile aynı olan atomik kütle birimi.
 2. Bir hidrojen atomunun ağırlığına denk gelen ağırlık birimi. Yaklaşık 1.657 x 10 -24 g, atomik kütle birimi.
 3. Kimyasal maddelerin molekül ağırlığını belirtmek için kullanılan bir hidrojen atomunun ağırlığına eşit ağırlık birimi (1,66 x 10-24 g).
 4. (en)Dalton.
 5. İngilizce bir ad; John Dalton (1766-1844), atom teorisini gündeme getiren ünlü bir İngiliz fizikçi ve kimyager (Dalton kısm basınç yasasının adaşı); Birleşik Devletler'de iki şehrin adı

dal beden

 1. Dölütün dış dokusuna bağlı olarak gelişen dar omuzlu, basık göğüslü, ince ve uzun kemikli, boru biçimli bir beden yapısı.

dal blokları

 1. Kalpte iletimin his demeti dallarında gecikmesi veya durması. Sağ dal veya sol dal blokları oluşur.
 2. (en)Branch blocks, bundle branch blocks.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dal bedendal bloklarıdal blokudal budak salmakdal gibidal gibi kalmakdal göçüdal gündüzdal ile sap arası köşedal öğledada capoda conversionda costa eritrokeratodermisida costa sendromu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın