tecimen görevlisi ne demek?

  1. Bir tecim kuruluşunun uğraşı yeri dışındaki işlemlerini uygulamak ve kuruluş adına mal satmak, paralarını toplamak karşılığında gerekirse alındı vermek ve borç sürelerini uzatmakta kendisine yetki verilen kişi.
  2. (en)Agent of trader.
  3. (fr)Agent de commerçant

tecimen

  1. Tacir, tüccar
  2. Ticaret adamı
  3. Tutumlu, idareli.
  4. Ticaretle uğraşan

tecimen dalları

  1. Tecimcilerin vergi yöntemi yasasında belirtilen temel koşullara göre. 1. ve 2. kertede tecimci olarak bölümlendirilmeleri.
  2. (en)Trader classes.
  3. (fr)Classes des marchands

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tecimentecimen dallarıtecimertecimevitecimevi adıtecimtecim açığıtecim adıtecim alışverişleritecim anlaşmalarıtecictecidtecikteciltecil edilebilirgörevligörevli askeri memurgörevli deniz subayıgörevli işçigörevli memurgörevlendirgörevlendirilebilirgörevlendirilmegörevlendirilmekgörevlendirilmişgörevgörev almakgörev anlayışıgörev anlayışı olmayangörev aşkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın