tasımsal mantık ne demek?

 1. Özne-yüklem önermeleri arasındaki bağıntıları özellikle karşıolum yasaları ile tasımsal çıkarımları konu edinen geleneksel mantık dalı. || Tasımsal mantığın başlıca (sıkı ya da gevşek geçerli) yasaları ile tasımsal çıkarım kuralları şöyledir: (…)
 2. (en)Syllogistics.
 3. (fr)Syllogistique

tasımsal çıkarım

 1. (…) || Krş.. tasım, çoklu tasım, dolaysız tasım, sıfırlıtasımsal çıkarım, yalın tasım, eksiltilitasımsal çıkarım, terstasım.

tasımsal çıkarım genel kalıbı

 1. Örnekleri tasımsal çıkarım olup özne-yüklem önermesi genel kalıplarından oluşan çıkarım kalıbı. || (…)

mantık

 1. Doğru düşünme sanatı ve bilimi
 2. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi
 3. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi.
 4. (İntak. dan) Konuşturan, söyleten.
 5. Gerçeği aramaya yönelen zihin işlemlerinden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış yola çıktığını açıklayan ilkeleri yöntemli olarak inceleyen bilim.
 6. Çıkarım ve kanıt gösterme bilimi.
 7. Gereklik, erek ya da yargı ile iş, araç ya da kanıt arasında var olan tutarlık.
 8. Olguların ve düşüncelerin düzenli biçimde sıralanması.
 9. Öğrencilere doğru düşünme ilkelerini ve yollarını öğreten derse verilen ad.
 10. (en)Dialectic.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tasımsal çıkarımtasımsal çıkarım genel kalıbıtasımsal önermetasımsaltasımtasım biçimitasım ile bilinenden bilinmeyeni çıkarmaktasım kalıbıtasımlamatası tarağı toplamakmantıkmantık akış şemasımantık cebirimantık devresimantık deyimimantık dışımantık diyagramımantık dizgesimantık düsturlarımantık düzeyimantımantıcımantıdeliğimantığa aykırımantığa aykırı görünen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın