tabi olmak ne demek?

 1. Birinin buyruğu altına girmek, bir şeye ya da bir kimseye bağlı olmak.
 2. (en)Be subject to, be liable to, depend.

tabi olmayan

 1. (en)Unamenable.

tabi olan

 1. (en)Amenable.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tabi olmayantabi olantabi berattabi çocuktabi hadiselertabi kılmaktabi müesseselertabitabi şirkettabi tutmaktabtab cetvelitab charactertab delimitedtab dialogolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın