ta key ne demek?

 1. Ne vakte kadar?

ne

 1. Neden.
 2. Neon elementinin simgesi.
 3. Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı, okunuşu.
 4. Hangi şey
 5. Soru biçiminde şaşma bildiren ünlem.
 6. Her şey.
 7. Birçok şey.
 8. Hangi
 9. Nasıl.
 10. Şaşma veya abartı bildiren bir söz.

ta kendisi

 1. (biri için) o kimse, tastamam kendisi.
 2. (en)His very self.

ta ki

 1. Yeter ki, sonunda.
 2. (en)So that, even.

key

 1. Baş, ana, en önemli.
 2. (klavyede) tuş
 3. To -e göre ayarlamak, -e uygun duruma getirmek, -e uydurmak
 4. (müzik) anahtar. Ses perdesi
 5. Yazı makinelerinde tuş.
 6. İran'da efsanevi Keyyaniler Hanedanının padişahlarına verilen unvan.
 7. Eski Acem padişahlarının namıdır.
 8. Yaramaz gönüllü olmak.
 9. Anahtar
 10. Kilitlemek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ta kendisita kita 25ta başındanta be kıyametta bekeyta haşre dektata limatta savvurtt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijenkeykey bouncekey cardkey chainkey characterkey clickkey coldkey collisionkey combinationkey container namekekeakeatskebkebab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın