key collision ne demek?

 1. Anahtar çarpismasi

anahtar

 1. Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı.
 2. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, kurgu.
 3. Şifre yazmak ve çözmek için kararlaştırılmış olan yol.
 4. Somunları veya vidaları çevirerek sıkıştırıp gevşetmek için kullanılan çelik saplı araç.
 5. Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak.
 6. Vesile, araç, vasıta
 7. İstenilen yere veya aygıta, isteğe göre elektrik akımının geçmesini sağlamak için kullanılan düzen, çevirici, çevirgeç, şalter, komütatör.
 8. Notaların müzik merdivenindeki yükseklik derecelerini göstermek ve buna göre okunmasını sağlamak için portenin başına konulan işaret.
 9. Manyetikleri farklı bileşimlerde çalıştırmayı sağlayan devre anahtarı.
 10. Eski yapı almaçlarda, oluk seçimini yapmak için döndürülen parça.

key cold

 1. Ilgisiz

key combination

 1. TuşŸ bileşŸimi, kısayol tuşŸu, birlikte basılınca bir komutu yerine getiren tuşŸlar grubu key concern|/key$42308$ /concern$15610$ $WI_FREQUENCY:3 $WI_POS:48 ana sorun, ana endişŸe; ana sıkıntı

collision

 1. Fikir ayrılığı
 2. Gemilerin çarpışması
 3. Çarpışma, toslama
 4. Çatışma
 5. İhtilaf

Türetilmiş Kelimeler (bis)

key coldkey combinationkey container namekey couplingkeykey bouncekey cardkey chainkey characterkey clickkekeakeatskebkebabcollisioncollision avoidancecollision clausecollision cross sectioncollision damage waivercollision densitycollision detectcollision detectioncollision diameter of moleculescollision excitationcolliscolliculuscolliculus caudaliscolliculus rostraliscolliculus seminaliscollide
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın