key combination ne demek?

 1. TuşŸ bileşŸimi, kısayol tuşŸu, birlikte basılınca bir komutu yerine getiren tuşŸlar grubu key concern|/key$42308$ /concern$15610$ $WI_FREQUENCY:3 $WI_POS:48 ana sorun, ana endişŸe; ana sıkıntı

key

 1. Baş, ana, en önemli.
 2. (klavyede) tuş
 3. To -e göre ayarlamak, -e uygun duruma getirmek, -e uydurmak
 4. (müzik) anahtar. Ses perdesi
 5. Yazı makinelerinde tuş.
 6. İran'da efsanevi Keyyaniler Hanedanının padişahlarına verilen unvan.
 7. Eski Acem padişahlarının namıdır.
 8. Yaramaz gönüllü olmak.
 9. Anahtar
 10. Kilitlemek

key bounce

 1. Tus tutuklugu

combination

 1. Kombinasyon
 2. Kartel
 3. Karıştırma, birleştirme
 4. Bileşim
 5. Birleşim, bağlanma, birlik
 6. Bağdaşma, uyuşma, kaynaşma
 7. Birlik
 8. Kilidin şifre rakam veya harfleri
 9. Şifreli kilit
 10. Külot ve kombinezonu tek parça olan kadın iç çamaşırı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

keykey bouncekey cardkey chainkey characterkey clickkey coldkey collisionkey container namekey couplingkekeakeatskebkebabcombinationcombination aircraftcombination boxcombination buoycombination chuckcombination colourcombination diecombination dyeingcombination formcombination inventioncombinablecombinastics
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın