ta haşre dek ne demek?

 1. Haşre kadar. (Osmanlıca'da yazılışı: tâ haşre dek)

ta

 1. Dek, değin, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatan bir söz
 2. Tantal elementinin simgesi.
 3. Alçak, iniş yer. (Osmanlıca'da yazılışı: ta')
 4. (en)To take.
 5. (en)Hard gray lustrous metallic element that is highly corrosion-resistant; occurs in niobite and fergusonite and tantalite.
 6. (en)TAs are usually graduate students who help teach recitations and laboratories in their major area.
 7. (en)Terminal AdapterISDN hardware with serial data interface.
 8. (en)Terminal Adapter Connecting equipment between the Terminal Equipment and the phone, e g a PCM/CIA card A TA may contain a phone book.
 9. (en)Teaching Assistant, usually a graduate student, who leads undergraduate tutorials or seminars.
 10. (en)Total Average.

ta 25

 1. Tel Aviv 25, Ma'of, TASE'de ticareti yapılan en büyük hisselerin listelendiği Tel Aviv Borsası'nın sermaye ağırlıklı endeksi

dek

 1. Sağlam.
 2. Tek.
 3. Bir işin, bir durumun sona erdiği zamanı veya yeri gösterir, kadar, değin
 4. Düzen, hile.
 5. Tokuşma, çatışma.
 6. T. Edat olup zaman ve mekan için kullanılır. "Hatta, ta, kadar" manalarına gelir. Mesela: Akşama dek çalıştım.
 7. (en)Until.
 8. (en)Till.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tata 25ta başındanta be kıyametta bekeyta kendisita keyta kita limatta savvurtt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijenhaşrecehaşremhaşrhaşr suresihaşr u neşrhaşhaşahaşa sümme haşahaşadı çıkmakhaşafet
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın