haşr ne demek?

  1. (Haşir) Toplanmak, bir yere birikmek.

haşr suresi

  1. Kur'an-I Kerim'in 59. suresi olup Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur.

haşr u neşr

  1. Toplanıp dağılmak, yayılmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

haşr suresihaşr u neşrhaşrecehaşremhaşrıhaşri azamhaşri cismanıhaşri emvathaşrolmakhaşhaşahaşa sümme haşahaşadı çıkmakhaşafet
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın