haşr u neşr ne demek?

 1. Toplanıp dağılmak, yayılmak.

haşr suresi

 1. Kur'an-I Kerim'in 59. suresi olup Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur.

haşr

 1. (Haşir) Toplanmak, bir yere birikmek.

u

 1. U, İngiliz alfabesinin yirmi birinci harfi
 2. U şeklinde şey
 3. Urasil.
 4. Uridin. S.Enzim birimi.
 5. Uranyum.
 6. Soylu
 7. Uranium.

neşr

 1. Neşretmek, yaymak, bir haberi faşetmek, herkese duyurmak, şayi kılmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

haşr suresihaşrhaşrecehaşremhaşrıhaşri azamhaşri cismanıhaşri emvathaşrolmakhaşhaşahaşa sümme haşahaşadı çıkmakhaşafetuU 50u beamu belgesiu biçimi eğriu biçimli dağılımu boatu boltu borusuu cıvatasıababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın