taşıyıcı dalga ne demek?

 1. Telsiz vericisinin yayınladığı değişmez genliik ve sıklıkta akımmıknatıssal ışınımlar.taşıyıcı dalganın, akıma dönüştürülmüş ses dalgaları ile kiplenimi, vericiden alıcıya bir imlem iletimi sağlar.
 2. Telsiz vericisinin yayınladığı değişmez genliik ve sıklıkta akımmıknatıssal ışınımlar.taşıyıcı dalganın, akıma dönüştürülmüş ses dalgaları ile kiplenimi, vericiden alıcıya bir imlem iletimi sağlar.
 3. Değişmez genlik ve yinelenimde, sürekli elektromıknatıs ışınım. (Taşıyıcı dalganın niteliklerinden biri, yani genliği, yinelenimi, bazen de evresi, televizyon iminin değerine uygun biçimde değiştirime uğratılarak yayılır, böylelikle televizyon iminin almaca ulaştırılması sağlanır).
 4. (en)Carrier wave.
 5. (en)Carrier (wave), CW.
 6. (al)Träger(welle)
 7. (al)Trägerwelle
 8. (fr)Onde porteuse

taşıyıcı duvar

 1. (en)Bearing wall.

taşıyıcı akım

 1. Bir iletim yolunun taşıma sığasını artırmak için, taşınacak sıktıkta akım ile kiplenen, daha yüksek sıklıkta dalgalı akım. Bir iletim yolu değişik sıklıkta birçoktaşıyıcı akımı birden kaldırabilir.
 2. Bir iletim yolunun taşıma sığasını artırmak için, taşınacak sıktıkta akım ile kiplenen, daha yüksek sıklıkta dalgalı akım. Bir iletim yolu değişik sıklıkta birçoktaşıyıcı akımı birden kaldırabilir.
 3. (en)Carrier current.
 4. (al)Trägerstrom
 5. (fr)Courant porteur

dalga

 1. Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
 2. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem.
 3. Bir yüzeydeki kıvrım
 4. Saçların kıvrım genişliği.
 5. Gizli iş, dalavere
 6. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu.
 7. Dalgınlık.
 8. Geçici sevgili.
 9. Geniş su yüzeylerinde rüzgârla oluşan, sırt ve çukur bölümleriyle durgun su yüzünü pürüzlendirip bir salınım devinimiyle birbirini kovuşturarak ilerleyen dizilerden her biri.
 10. Kendisini zamanca ve uzayca düzenli olarak yineleyen ve bir ortamda değişmeden hızla ilerleyen bir salınım katarı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

taşıyıcı duvartaşıyıcı akımtaşıyıcı alındısıtaşıyıcı alttakımtaşıyıcı aracılı geçiştaşıyıcı bacaktaşıyıcıtaşıyıcı banttaşıyıcı bastırmataşıyıcı eklem bacaklılardalgadalga almaçıdalga analizörüdalga aşındırmasıdalga aşındırması düzlüğüdalga ayar düğmesidalga bandıdalga biçimidalga boyudalga boyu birimidaldal bedendal bloklarıdal blokudal budak salmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın