dalga biçimi ne demek?

 1. Bir dalganın, dönemsel niceliği ile zaman arasındaki bağıntısına göre çiziyle belirtilen biçimi.
 2. (en)Wove form.
 3. (al)Wellenform

dalga bandı

 1. Hem radyo hem de optik dalgaları kapsayan bant.
 2. Bk. dalga kuşağı

dalga boyu

 1. Yan yana iki dalga sırtı arasında kalan ve uzunluğu yerine göre birkaç metreden birkaç yüz metreye kadar ulaşabilen yatay uzaklık.
 2. Devirli hareketlerde bir devir içindeki hareketin yayıldığı uzaklık.
 3. Bir dalganın eşit evreli ardışık noktaları arasındaki uzaklık.
 4. Belge inceleme cihazlarında kullanılan ve filtreler yardımıyla süzülüp oluşturulan ışığın belli bir anda ardışık iki dalga tepesi arasındaki mesafe.
 5. Bk. dalga uzunluğu
 6. Devirsel bir dalganın yayılma doğrultusunda, salınımı aynı evrede olan ve birbirini izleyen iki noktası arasındaki uzaklık.
 7. Dalganın ardı ardına iki eş evreli noktası arasındaki uzaklık.
 8. (en)Wavelenght.
 9. (en)Wave length.
 10. (en)Wavelength.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dalga bandıdalga boyudalga boyu birimidalga boyu seçicidalga almaçıdalga analizörüdalga aşındırmasıdalga aşındırması düzlüğüdalga ayar düğmesidalgadaldal bedendal bloklarıdal blokudal budak salmakbiçimi kopyalabiçimindebiçiminde hendekbiçimine getirmekbiçimini bozmakbiçimini değiştirmekbiçimini oluşturmakbiçimbiçim adıbiçim almakbiçim ayarlarıbiçim başıbiçicibiçicilikbiçikbiçikselbiçilen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın