taşıyıcı duvar ne demek?

 1. (en)Bearing wall.

bearing

 1. Hal, tavır, davranış
 2. Mahsul, ürün
 3. Verme, hasıl etme
 4. Taşıma, tahammül etme
 5. Ilgi, irtibat, alâka
 6. Kiriş ve eşik gibi şeylerin dayandığı destek
 7. Mak yatak, mil yatağı
 8. Ayak
 9. Kerteriz .bearing body yatak gövdesi
 10. Taşıyan, içeren

taşıyıcı dalga

 1. Telsiz vericisinin yayınladığı değişmez genliik ve sıklıkta akımmıknatıssal ışınımlar.taşıyıcı dalganın, akıma dönüştürülmüş ses dalgaları ile kiplenimi, vericiden alıcıya bir imlem iletimi sağlar.
 2. Telsiz vericisinin yayınladığı değişmez genliik ve sıklıkta akımmıknatıssal ışınımlar.taşıyıcı dalganın, akıma dönüştürülmüş ses dalgaları ile kiplenimi, vericiden alıcıya bir imlem iletimi sağlar.
 3. Değişmez genlik ve yinelenimde, sürekli elektromıknatıs ışınım. (Taşıyıcı dalganın niteliklerinden biri, yani genliği, yinelenimi, bazen de evresi, televizyon iminin değerine uygun biçimde değiştirime uğratılarak yayılır, böylelikle televizyon iminin almaca ulaştırılması sağlanır).
 4. (en)Carrier wave.
 5. (en)Carrier (wave), CW.
 6. (al)Träger(welle)
 7. (al)Trägerwelle
 8. (fr)Onde porteuse

taşıyıcı akım

 1. Bir iletim yolunun taşıma sığasını artırmak için, taşınacak sıktıkta akım ile kiplenen, daha yüksek sıklıkta dalgalı akım. Bir iletim yolu değişik sıklıkta birçoktaşıyıcı akımı birden kaldırabilir.
 2. Bir iletim yolunun taşıma sığasını artırmak için, taşınacak sıktıkta akım ile kiplenen, daha yüksek sıklıkta dalgalı akım. Bir iletim yolu değişik sıklıkta birçoktaşıyıcı akımı birden kaldırabilir.
 3. (en)Carrier current.
 4. (al)Trägerstrom
 5. (fr)Courant porteur

duvar

 1. Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem.
 2. Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel
 3. Sonuç alınamayan yer.
 4. Engel.
 5. Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.
 6. (en)Mural.
 7. (en)Wall.
 8. (en)Dike.
 9. (en)Barrier.
 10. (en)Enclosure.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

taşıyıcı dalgataşıyıcı akımtaşıyıcı alındısıtaşıyıcı alttakımtaşıyıcı aracılı geçiştaşıyıcı bacaktaşıyıcıtaşıyıcı banttaşıyıcı bastırmataşıyıcı eklem bacaklılarduvarduvar askısıduvar ayağıduvar aynasıduvar başıduvar bataryasıduvar bölmesiduvar cinisiduvar çekmekduvar çıkıntısıduvaduvakduvak düşkünüduvakçıduvakçılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın