tümceden bağlaç ne demek?

 1. Bağlaç olarak kullanılan en çok üç sözcüktü kısa bazı tümceler: Ne de olsa, görülmesi lâzım gelen bir yerdi; Göğsündeki şampiyonluk madalyası onu, kim bilir, ne kadar değiştirmiş olacak; Ne bileyim, gönlüm de böyle olmasını diliyordu; Bolu dağında karayolları ekipleri devamlı çalışmaktadır, ne var ki, aradan yarım saat geçmeden yol tekrar kapanmaktadır ; Ali bize gelmezdi, nasılsa, akıl etmiş vb.

tümce

 1. Cümle.
 2. Bk. söylem
 3. (en)Clause.
 4. (en)Sentence.
 5. (en)Sentence cümle.

tümce bütünleme

 1. Bireylere eksik bir tümce ya da tümceler dizisi sunan ve ilk tepkilerine göre bu tümceleri bütünlemelerini isteyerek tutumlarını ölçen yordam, bkz. çıkarımcı yordam.
 2. (en)Sentence completion.

bağlaç

 1. Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt, rabıt edatı: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır.
 2. İletkenler arasında elektriksel bağıntıyı sağlayan gereç.
 3. Bk. bağlayıcı
 4. (en)Connector.
 5. (en)Copulative.
 6. (en)Conjunction.
 7. (en)Connective.
 8. (en)Paper clip.
 9. (en)Particle.
 10. (en)Conjunction rabıt.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tümcetümce bütünlemetümce girişitümce titremitümce vurgusutümcanbağlaçbağlaç asıntısıbağlaç deyimibağlaç görevi gören kipbağlaç görevi yapanbağlaç grububağlaç mademkibağlaç öbeğibağlaç simgesibağlaç tekrarlanmasıbağlabağbağ açısıbağ bahçebağ bıçağıbağ bilim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın