tümce vurgusu ne demek?

 1. (Derleme.. değer vurgusu, mantık vurgusu, sözdizimi vurgusu) Konuşma sırasında tümcenin anlamıyle ilgili olarak, sözcüklerde yer değiştirebilen ve sözcüklerin asıl vurgularından daha kuvvetli olanı. vurgu: Turgut, dün akşam İstanbul'dan geldi Turgut dün akşam İstanbul'dan geldi; Dün akşam İstanbul'dan Turgut geldi örneklerinde olduğu gibi.
 2. (en)Sentence stress.
 3. (fr)Accent de phrase

tümce bütünleme

 1. Bireylere eksik bir tümce ya da tümceler dizisi sunan ve ilk tepkilerine göre bu tümceleri bütünlemelerini isteyerek tutumlarını ölçen yordam, bkz. çıkarımcı yordam.
 2. (en)Sentence completion.

tümce girişi

 1. Tümce bütünleme yordamında, gerisi yanıtlayıcı tarafından doldurulacak bir yada bir kaç sözcükten oluşmuş giriş.
 2. (en)Sentence beginning.

vurgu

 1. Konuşma, okuma sırasında bir hece veya kelime üzerine diğerlerinden daha farklı olarak yapılan baskı, aksan.
 2. Sözcüklerde hecelerden birinin daha baskılı söylenmesi: Ankara, Antakya, Kartal (yer adı) , kartal (kuş adı) , evler, evleri, evlerinden, ansızın vb.
 3. (en)Accent.
 4. (en)Emphasis.
 5. (en)Stress.
 6. (en)Emphesis.
 7. (en)Accent, stress.
 8. (fr)Accent

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tümce bütünlemetümce girişitümce titremitümcetümceciktümceden bağlaçtümcelemetümceleme yasasıtümceleştirmetümceleştirmektümcantümtüm adtüm adlartüm adları bultüm ağvurgusuzvurgusuz hecevurgusuz notavurgusuz tempovurguvurgu ağırlaşmasıvurgu aksanıvurgu anahtar noktalarıvurgu bastırma devresivurvur abalıyavur abalıya tutumuvur aşağı tut yukarıvur dediyse öldür demedi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın