tümce girişi ne demek?

  1. Tümce bütünleme yordamında, gerisi yanıtlayıcı tarafından doldurulacak bir yada bir kaç sözcükten oluşmuş giriş.
  2. (en)Sentence beginning.

tümce bütünleme

  1. Bireylere eksik bir tümce ya da tümceler dizisi sunan ve ilk tepkilerine göre bu tümceleri bütünlemelerini isteyerek tutumlarını ölçen yordam, bkz. çıkarımcı yordam.
  2. (en)Sentence completion.

tümce titremi

  1. (Derleme.. cümle tonu) Tümcenin anlamına göre düzenlenen titrem: İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve haricî bedhahların olacaktır vb.
  2. (en)Sentence tone.
  3. (fr)Ton de phrase

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tümce bütünlemetümce titremitümce vurgusutümcetümceciktümceden bağlaçtümcelemetümceleme yasasıtümceleştirmetümceleştirmektümcantümtüm adtüm adlartüm adları bultüm ağgirişikgirişik bezemegirişik cümlegirişik tamlamagirişik tümcegirişilen işgirişilmegirişilmekgirişimgirişim açınığıgirişgiriş alanıgiriş aygıtıgiriş bildirgesigiriş bileti
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın