speech day ne demek?

  1. Ödül töreni günü, diploma töreni günü

speech defect

  1. Konuşma bozukluğu

speech defectives

  1. Konuşma özürlüler

day

  1. Gün
  2. Gündüz
  3. Dönem, zaman
  4. Devir

Türetilmiş Kelimeler (bis)

speech defectspeech defectivesspeech disorderspeech analysisspeech bandspeech centerspeech centrespeech codingspeechspeech educationspee eğrisispeakspeak aboutspeak asidespeak bluntlyspeak by the bookdayday after dayday after day and year after yearday after tomorrowday airglowday and dateday and nightday bedday beforeday before yesterdaydada capoda conversionda costa eritrokeratodermisida costa sendromu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın