speak aside ne demek?

 1. Kendi kendine konuşmak

kendi

 1. İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat
 2. Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz.
 3. Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz
 4. "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz.
 5. (en)Of one's own.
 6. (en)Self.
 7. (en)Auto-.
 8. (en)Respective.
 9. (en)Herself.
 10. (en)Himself.

speak about

 1. Bir konu hakkında konuşmak.

speak bluntly

 1. Açık açık konuşmak, dobra dobra söylemek

aside

 1. Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği.
 2. Bulamaç adı verilen yemek.
 3. (en)Something spoken aside; as, a remark made by a stageplayer which the other players are not supposed to hear.
 4. (en)Line spoken by an actor to the audience but not intended for others on the stage in reserve; not for immediate use; 'started setting aside money to buy a car'; 'put something by for her old age'; 'has a nestegg tucked away for a rainy day' on or to one side; 'step aside'; 'stood aside to let him pass'; 'threw the book aside'; 'put her sewing aside when he entered' out of the way ; 'brush the objections aside'; 'pushed all doubts away' placed or kept separate and distinct as for a purpose; 'had a feeling of being set apart'; 'quality sets it apart'; 'a day set aside for relaxing'.
 5. (en)Line spoken by an actor to the audience but not intended for others on the stage.
 6. (en)Message that departs from the main subject.
 7. (en)On or to one side; 'step aside'; 'stood aside to let him pass'; 'threw the book aside'; 'put her sewing aside when he entered'.
 8. (en)Out of the way ; 'brush the objections aside'; 'pushed all doubts away'.
 9. (en)Not taken into account or excluded from consideration; 'these problems apart, the country is doing well'; 'all joking aside, I think you're crazy'.
 10. (en)In a different direction; 'turn aside'; 'turn away one's face'; 'glanced away'.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

speak aboutspeak bluntlyspeak by the bookspeak evil ofspeak fluent englishspeakspeak forspeak for oneselfspeak ill ofspeak ill of smbasideaside dayanıklıaside dayanıklı çelikaside dayanıklı çimentoaside dayanıklı emayeaside dayanıklılıkaside dirençliaside dirençsizaside fromaside karşı dayanıklıasidasidaminüriasiasi gençasi gençlikasiaasia minor
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın