speak by the book ne demek?

 1. Bir yetkiye dayanarak konuşmak.
 2. Kitaba göre konuşmak.

speak

 1. Ses çıkarmak, söz söylemek
 2. Konuşma yapmak, söylemek, haberleşmek
 3. Göstermek (özellik)
 4. Konuşmak
 5. (spoke, eski spake: spoken) konuşmak, söz söylemek, konuşma yapmak, nutuk söylemek
 6. Bahsetmek, bahsini etmek, belirtmek, ifade etmek
 7. Ses vermek, çalmak
 8. Işaretle konuşmak (gemiler arası)

speak about

 1. Bir konu hakkında konuşmak.

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

the

 1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
 2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

speakspeak aboutspeak asidespeak bluntlyspeak evil ofspeak fluent englishspeak forspeak for oneselfspeak ill ofspeak ill of smbbyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın