solucan eğrelti otu ne demek?

 1. Aspidiaceae familyasından, koyu kahverengi, rizomlu, 50-80 cm kadar boyda, parçalı yaprakları olan, sorusların yaprakçıkların alt yüzeyinde bulunan, orman altlarında ya da nemli kaya diplerinde yetişen çiçeksiz bir bitki.

solucan

 1. Yuvarlak veya yassı, uzun kurtlara verilen genel ad.
 2. Lar köküne bağlı omurgasız hayvanların genel adı.
 3. Platyhelminthes, Annelida, Acanthocephala ve Aschelminthes şubelerinde bulunan yumuşak gövdeli, çıplak, uzunlamasına vücut yapısına sahip omurgasız canlılar, vermis.
 4. (en)Angleworm.
 5. (en)Earthworm.
 6. (en)Ascarid.
 7. (en)Roundworm.
 8. (en)Worm.
 9. (al)Wurm
 10. (fr)Ver

solucan bilimi

 1. (Yun. helmins: solucan; logos: bilim) Asalak olarak yaşayan yassı ve yuvarlak solucanlarla uğraşan bir bilim dalı. Helmintoloji.
 2. (en)Helminthology.
 3. (al)Helminthologie
 4. (fr)Helminthologie

eğrelti

 1. Otu.
 2. Eğrelti otu.
 3. (en)Bracken.
 4. (en)Fern.

ot

 1. Ağı, zehir.
 2. İlaç.
 3. Esrar.
 4. Otla yapılmış veya otla doldurulmuş.
 5. Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
 6. Yunanca kulak anlamında kullanılan ön ek
 7. Toprak üstü gövdeleri genelde yeşil renkli olan ve ikincil kalınlaşmanın olmadığı bitkiler.
 8. Hayvan yemlerinin tümü.
 9. (en)Output transformer.
 10. (en)Occupational Therapy Use of a vocational or vocational tasks as a form of therapy.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

solucansolucan bilimisolucan deliği vursolucan deliğine girsolucan düşürücüsolucan gibisolucan gibi kıvrılarak ilerlemeksolucan hareketi gibisolucan hastalığısolucan ilacısolusolu güçlü boksörsolu temizlesolubilitesolubilityeğreltieğrelti otlarıeğrelti otueğrelti otu zehirlenmesieğrelti otugillereğrelti özütüeğreltiotları bilgisieğreltiotueğreltiotu benzerieğreltiotu yaprağıeğreeğrek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın