eğrelti otugiller ne demek?

  1. Damarlı çiçeksizlerden, örneği eğrelti otu olan bir bitki topluluğu.

eğrelti otu

  1. Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, aşkmerdiveni, eğrelti, fujer (Driopteris filix-mas).
  2. Dünyanın her bölgesinde yetişen, ülkemizde başta Karadeniz bölgesi ve Bolu dolayında bol miktarda görülen, orman içlerinde, rutubetli bölgelerde yetişen, 50-70 cm boyunda, Karadeniz bölgesinde kurutulup yem maddesi olarak kullanılan, çok yıllık zehirli bir bitki. Çok sayıda zehirli madde içerir. Bunlar arasında bir üraminaz, çeşitli karsinojenler ve ptakuilosit adı verilen kanamaya neden olan bir madde vardır, Pteridium aquilinum.
  3. (en)Fern.
  4. (en)Filix mas
  5. (la)Pteridium aquilinum, Polypodium vulgare

eğrelti otu zehirlenmesi

  1. Sığırlar tarafından eğrelti otunun tüketilmesi sonucu tiyaminaz enziminin B1 vitaminini parçalamasıyla oluşan, trombositopeni, agranülositozis ve anemi gibi kan tablosundaki bozuklukların yanı sıra, taşıdığı tiyaminaz nedeniyle tiyamin eksikliği, burun ve döl yolu mukozasında kanama, kan işeme ve idrar torbası tümörleriyle belirgin akut veya kronik seyirli zehirlenme. Erişkin sığırlarda görülen Haematuria vesicalis bovis, eğrelti otunun bulunduğu meralarda yıllarca kalan sığırlarda, en fazla 6-12 yaş öküz ve ineklerde görülen özellikle idrar torbasında karnabahar görünüşünde biçimlenen tümörlerin neden olduğu kanama belirtileriyle ayırt edilen zehirlenmedir.
  2. (en)Pteridium aquilinum poisoning.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eğrelti otueğrelti otu zehirlenmesieğrelti otlarıeğreltieğrelti özütüeğreltiotları bilgisieğreltiotueğreltiotu benzerieğreltiotu yaprağıeğreltiotu yığınıeğreeğrekotu biçip kurutmakotu çek, köküne bakotukoturoturacağı yeri ayarlamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın