cold ne demek?

 1. Soğuk
 2. Soğukluk
 3. Nezle, soğuk algınlığı
 4. Donuk (renk)
 5. Nezle, soğuk algınlığı
 6. Nesnel
 7. Düşük ısı
 8. Baygın, şuursuz
 9. Soğumuş, öImüş
 10. Üşüme
 11. Donma noktası altındaki derece
 12. (argo) tamamıyla, kesin olarak
 13. Bayat
 14. Üşümüş
 15. Hazırlıksız olarak
 16. (saklambaçta) uzak

soğuk

 1. Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
 2. Üşütecek derecede ısısı olan
 3. Isının üşütecek kadar az veya düşük olması durumu
 4. İlgisiz, sevimsiz bir biçimde veya memnuniyetsizliğini belli ederek.
 5. Duygudan, sevgiden yoksun olan, yakın ve içten olmayan.
 6. Yakın ve içten olmayan, ilgisiz
 7. Sevimsiz veya yersiz, antipatik
 8. Cinsel istek duymayan.
 9. Bağıl olarak düşük sıcaklık dereceleri.
 10. (en)Remote.

cold deck

 1. Argo iskambil kağltlarının hileli bir şekilde sıralayarak aldatmak

cold short

 1. Soğuk iken kırılabilir.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cold deckcold shortcold abscesscold acid cleanercold agglutinincold aglutinincold aglutinin diseasecold aircold air machinecold alkaline cleanercolcol plasmidcol plazmidicol spacingcol width
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın