sesler bakımından ne demek?

  1. (en)Phonetically.

sesler

  1. do – do diyez – re – re diyez – mi – fa – fa diyez – sol – sol diyez – la – la diyez – si

sesler duyar gibi olmak

  1. (en)Seem to hear voice.

bakımından

  1. Bakış veya görüş açısı yönünden, değerlendirme açısından
  2. -e göre.
  3. (en)On account of.
  4. (en)With regard to.
  5. (en)In point of.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

seslersesler duyar gibi olmakseslerisesleri gösterensesleri yankılayansesleri yansılayanseslerin uyumuseslerle melodiyi renklendirmesesle bastırmaksesle ifade edilmişsesle ilgiliseslemseslem vidasısesses resim taşıyıcı aralığıses 1394ses absorpsiyon katsayısıses açısındanbakımındanbakımını yapmakbakımı için anlaşmakbakımbakım gerektirenbakım gideribakım giderleribakım işi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın