sesler duyar gibi olmak ne demek?

 1. (en)Seem to hear voice.

sesler

 1. do – do diyez – re – re diyez – mi – fa – fa diyez – sol – sol diyez – la – la diyez – si

sesler bakımından

 1. (en)Phonetically.

duyar

 1. Duygulu, duygun, duyarlı, hassas.
 2. Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan.
 3. Film, mercek, ışıkölçer, vb. gereç ve aygıtların, kendilerine özgü işlerde iyi sonuç verebilecek nitelikte olduğunu anlatır genel terim.
 4. (en)Sensitive.
 5. (en)Sensible hassas.
 6. (al)Empfindlich
 7. (fr)Sensible

gibi

 1. ...-e benzer
 2. O anda, tam o sırada, hemen arkasından.
 3. İmişçesine, benzer biçimde
 4. ...-e yakışır biçimde.
 5. (en)Like.
 6. (en)Kind of.
 7. (en)Something like.
 8. (en)Fashion.
 9. (en)Such as.
 10. (en)Wise.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

seslersesler bakımındanseslerisesleri gösterensesleri yankılayansesleri yansılayanseslerin uyumuseslerle melodiyi renklendirmesesle bastırmaksesle ifade edilmişsesle ilgiliseslemseslem vidasısesses resim taşıyıcı aralığıses 1394ses absorpsiyon katsayısıses açısındanduyarduyar bölgeduyar katduyar kat içteduyar tartaçduyarcalıkduyargaduyargacıkduyargalılarduyargamsıduyalduyanduyan kimseduyduy priz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın