sen ha ne demek?

 1. (en)You indeed.

you

 1. Sen, siz, sana, size, seni, sizi
 2. Siz, sizler, sen
 3. Seni, size

sen ağa ben ağa

 1. Işten kaçınanlara şaka yollu söylenen bir uyarma sözü.

sen bilirsin

 1. "Nasıl istiyorsan, nasıl uygunsa öyle yap" anlamındaki söz.

ha

 1. Tümce başında istek uyandırmak için kullanılır; (-) bir şeyin birdenbire anımsandığını ya da kavrandığını anlatır.
 2. İstek uyandırmak için kullanılan bir söz.
 3. (ha:) Şaşma anlatan bir söz.
 4. (ha:) Dikkati çekmek, uyarmak için kullanılan bir söz
 5. (ha:) Bir şeyin birdenbire hatırlandığını veya kavrandığını anlatan bir söz
 6. Tekrarlanarak kullanıldığında eşitlik anlamı veren bir söz.
 7. Bazen tekrarlanan bir emir kipinin tekrarları arasında yer alarak fiil ile anlatılan işin uzadığı ve bundan bıkıldığı bildirilir.
 8. Evet.
 9. (ha:) Soru bildiren bir söz.
 10. Hahnyum elementinin simgesi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sen ağa ben ağasen bilirsinsen dede ben dede, bu atı kim tımar edesen dost kazan, düşman ocağın başından çıkarsen idinsensen karışmasen kendinsen nehrisen sağ ben selametsese constituer prisonnierse defendendose desimalse perdrehaha ... ha ...ha aretzha babamha babam de babamha bireha bugün ha yarınha deyinceha gayretha hahh hh antenH antijenH antijeni
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın