seferber olmak ne demek?

 1. Bir iş, bir amaç için, birçok kimse bütün olanaklarıyla girişmek.
 2. (en)To be mobilized.

seferber etmek

 1. Bir iş, bir amaç için bütün olanakları kullanmak.
 2. (en)Mobilize.

seferber

 1. Savaşa hazırlanmış veya girmiş (askerî birlik).
 2. Harbe hazırlık hali.
 3. (en)Mobilized.
 4. (en)Mobilized for war.
 5. (en)At war.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

seferber etmekseferberseferberliği kaldırmakseferberliğin bitmesiseferberlikseferberlik günüseferberlik ilan etmeksefersefer biletisefer listesisefer talimatısefer tasısefesefehsefelesefensefencolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın