scissors and paste ne demek?

 1. Makas ve yapışŸtırıcı

makas

 1. Ters çevrilmiş, baş aşağı getirilmiş.
 2. Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç, sındı
 3. Birbirine komşu iki demir yolu hattını hemen bunların uzantısındaki üçüncü hatta bağlamaya yarayan alet.
 4. Birbirini kesen demir yolu kavşağı.
 5. Bazı araçlarda üst üste konulmuş birkaç yassı çelikten yay.
 6. Çatı ve köprülerde genellikle ağaç veya çelikten yapılan, ağırlığı karşılıklı iki ayağa veya duvara aktaran çatılmış kiriş sistemi.
 7. Mobilyalarda yukarıdan aşağıya doğru açılan kapakları yatay konumda tutmak amacıyla yapılmış mafsallı, kollu kapak aracı.
 8. Çalma, kırpma.
 9. Dirsek.
 10. Eklem bacaklı hayvanlarda, birinci yürüme bacağının ucunda bulunan, savunma ve saldırmada kullanılan kıskaç biçimi bir yapı.

scissors

 1. Tek makas
 2. Güreşte ayakla köstek

scissors jump

 1. Makas atlaması, bacakları makasa benzer şŸekilde hareket ettirirken yüksek atlama türü

and

 1. Yemin içmek, yemin etmek.
 2. (İngilizce) ve, ile, de
 3. (bağlaç) ve, de, ile

paste

 1. Yapıştırmak, yumruk atmak
 2. Kola
 3. Hamur
 4. Macun
 5. Lapa
 6. Çömlekçi çamuru
 7. Elmas taklidi cam
 8. Kola ile yapıştırmak
 9. Üstüne yapıştırmak
 10. Yumruk atmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

scissorsscissors jumpscissors kickscissors manscissors rangescissors toothscissorsbillscissorscissor kickscissor off a piece of clothscissor out a paragraph from a newspaperscissoringscissilescissionandand a bitand a halfand a lot moreand alsoand b printingand b windingand connectiveand d speedand dağlarıanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute must
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın