saptama davası ne demek?

 1. Bir türe ilişkisinin, bir yetkinin var olup olmadığının, bir belgenin uydurma bulunup bulunmadığının saptanması için açılan dava.
 2. (en)Declaratory action.
 3. (fr)Action en constatation

saptama banyosu

 1. Saptamayı sağlayan banyo çeşidi.
 2. (en)Fixing bath (solution), fixer.
 3. (al)Fixierbad
 4. (fr)Bain de fixage, fixateur

saptama kafası

 1. Mıknatıslı görüntü aygıtında, görüntüleri mıknatıslı kuşak üzerine saptayan kafa.
 2. (en)Recording head, magnetic recording head.
 3. (al)Aufnahmekopf, Aufzeichnungskopf

dava

 1. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
 2. İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav
 3. Sorun
 4. Ülkü
 5. Sevgili.
 6. Aranç, dilem, ~ etmek: arançlamak, dilemlemek. ~ nın ihbârı : arancın, dilemin bildirilmesi, ~ ya müdâhale: aranca, dileme katılma. ictinâb ~ sı: önleme arancı, dilemi. îfâ ~sı: ödeme arancı, dilemi, inşâî ~ biçimleyici aranç, dilem (Gestaltungsklage), men' ~sı: giderme arancı, dilemi, tesbît ~ sı: belirtme (saptama) arancı, dilemi.
 7. Yargılıklarca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar için, yasada gösterilen yöntemine göre açılan ve yapılacak yargılama sonucunda, yargıcın kararıyla yargıya bağlanan uyuşmazlıklara ilişkin istemler.
 8. Bk. kanıtsav
 9. Takib edilen fikir, iddia. (Osmanlıca'da yazılışı: da'vâ)
 10. (en)Lawsuit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

saptama banyosusaptama kafasısaptama karakterlerisaptama kolusaptama pimisaptamasaptama sınırısaptama sorunusaptama yöntemisaptamaksaptamsaptasaptakımısapsap açısısap arılarısap biçiminde kanserli dokusap çekmekdavası görülebilendavasdavadava açılması zorunluğu ilkesidava açmadava açmada özerklikdava açmakdav
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın