sapta ne demek?

  1. (en)[SAARC Preferential Trading Arrangement] stem, handhold, stalk, peduncle, handle, hilt, handgrip, grip, butt, haft, halm, haulm, helve, lug, scape, shaft, shank, stag, stick, stipe, stock.

saptakımı

  1. Tarladan harman yerine sap taşımak amacıyla hazırlanacak kağnı ya da arabaya eklenecek ağaç düzen.

saptam

  1. Bir olay, işlem ya da bileşimin, değişken ve etkenlerinin nicelik ve niteliklerini belirleme.
  2. (en)Determination.
  3. (fr)Détermination

Türetilmiş Kelimeler (bis)

saptakımısaptamsaptamasaptama banyosusaptama davasısaptama kafasısaptama karakterlerisaptama kolusaptama pimisaptama sınırısapsap açısısap arılarısap biçiminde kanserli dokusap çekmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın