saptakımı ne demek?

  1. Tarladan harman yerine sap taşımak amacıyla hazırlanacak kağnı ya da arabaya eklenecek ağaç düzen.

sapta

  1. (en)[SAARC Preferential Trading Arrangement] stem, handhold, stalk, peduncle, handle, hilt, handgrip, grip, butt, haft, halm, haulm, helve, lug, scape, shaft, shank, stag, stick, stipe, stock.

saptam

  1. Bir olay, işlem ya da bileşimin, değişken ve etkenlerinin nicelik ve niteliklerini belirleme.
  2. (en)Determination.
  3. (fr)Détermination

Türetilmiş Kelimeler (bis)

saptasaptamsaptamasaptama banyosusaptama davası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın