sallanan şey veya kimse ne demek?

 1. (en)Swinger

swinger

 1. Svingci, hayatın tadını çıkaran kimse, hızlı yaşayan kimse, eşini paylaşan kimse, savurarak vuruş
 2. Sallanan şey veya kimse
 3. (argo) çılgınca hayatın tadını çıkarmaya uğraşan kimse
 4. Eşini paylaşan çiftten biri.

sallanan

 1. (en)Shaking, swinging, rocking, rocky, pendulous, tipsy, unsteady, vacillating, wavering, wobbly.

sallanan at

 1. (en)Rocker.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

veya

 1. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, ya da, yahut
 2. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sallanansallanan atsallanan koltuksallanan oyuncak atsallana sallanasallana sallana gitmeksallana sallana yürümesallana sallana yürümeksallasallabaşsallabaşlıksallallahü teala aleyhsallamasallşeyşeyatinşeybşeybanşeybeşeydaşeydagülşeydanurşeydeşeyhşeairşeairi islamiyeşeametşebşebab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın